|

מסחר יומי במניית CSIQ באותו יום מסחר הניב רווח כמפורט:

כניסה: 38.50

יציאה:

יעד ראשון: 38.70 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 39.20 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 350 דולר.

ברכות למרוויחים!

CSIQ טרייד יומי בחדר המסחר גרף