|

עסקת לונג במניית סיסקו CSCO הניבה רווח כמפורט כאן:

כניסה: 29

יציאה:

יעד ראשון: 29.20 – לפי 700 מניות
יעד שני: 29.60 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 400 דולר

ברכות למרווחים!

סיסקו טרייד במסחר יומי