|

טרייד במניית COH נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 35
יציאה: 35
רווח: 0

גרף מניית COH