|

מסחר במניית COH נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 41
יציאה: 41
רווח: 0

COH בחדר המסחר נסגרה בכניסה