|

מסחר יומי במניית COH הניב רווח כמפורט:

כניסה: 34.50

יציאה:

יעד ראשון: 34.75 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 34.62 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 211 דולר.

ברכות למרוויחים!

COH מסחר יומי במניות