|

סחרנו במניית CNQ בחדר המסחר והמניה הניבה רווח נאה:

כניסה: 30

יציאה:

יעד ראשון: 30.20 – לפי 1000 מניות.

יעד שני: 30.30 – לפי 500 מניות.

סה"כ רווח: 250 דולר

ברכות למרוויחים! 

מסחר יומי בחדר המסחר של אופק שוקי הון