|

מסחר במניית CMA לשורט הניב רווח כמפורט:

כניסה: 48

יציאה:

יעד ראשון: 47.80 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 47.50 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 290 דולר.

CMAמסחר יומי גרף