|

טרייד יומי במניית CCL נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 46
יציאה: 46
רווח: 0

CCL נסגרה בכניסה במסחר יומי