|

מסחר במניית C הניב רווח כמפורט:

כניסה: 55.60

יציאה:

יעד ראשון: 55.80 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 55.73 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 179 דולר.

ברכות למרוויחים!

C מסחר יומי - גרף הטרייד