|

מסחר יומי במניית BRCM הניב רווח כמפורט:

כניסה: 45

יציאה:

יעד ראשון: 45.13 – לפי 1000 מניות.

יעד שני: 45.15 – לפי 500 מניות.

סה"כ רווח: 280 דולר.

ברכות למרוויחים!

BRCM רווח במסחר יומי של 280 דולר