|

מסחר במניה בחדר המסחר הניב רווח כמפורט:

כניסה: 33.19

יציאה:

יעד ראשון: 33.05 – לפי 1000 מניות.

יעד שני: 32.69 – לפי 500 מניות.

סה"כ רווח: 390 דולר.

ברכות למרוויחים!

BBY שורט מסחר יומי