|

מסחר שורט בחדר המסחר שלנו במניית AIG הניב רווח מטורף!

כניסה: 62.50

יציאה:

יעד ראשון: 62.25 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 60.50 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 775 דולר.

ברכות למרוויחים!

AIG חדר מסחר אופק שוקי הון