|

עסקת שורט במניה AEP נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 56.50
יציאה: 56.50
רווח: 0

גרף המציג עסקת שורט במניית AEP