|

מניית AEM נסחרה בחדר המסחר שלנו ללונג:

כניסה: 34

יציאה:

יעד ראשון: 34.15 – לפי 1000 מניות.

יעד שני: 34.17 – לפי 500 מניות.

רווח כולל: 235 דולר.

ברכות למרוויחים!

מסחר יומי AEM- 230$ רווח