|

טרייד במניית ADT הניב רווח כמפורט:

כניסה: 32

יציאה:

יעד ראשון: 32.30 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 33.50 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 660 דולר.

ברכות למרוויחים!

מסחר יומי בשוק ההון - מניית ADT