|

שורט במניית AAL נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 50.50
יציאה: 50.50
רווח: 0

מסחר יומי במניית AAL