|

שורט במניית NOV נסגר בנק' הכניסה:

כניסה: 49
יציאה: 49
רווח: 0

NOV שורט בחדר המסחר