|

בחדר המסחר סחרנו במניית APOL לשורט והמניה הניבה רווח כמפורט:

כניסה: 23

יציאה:

יעד ראשון: 22.70 – לפי 700 מניות.

יעד שני: 22 – לפי 300 מניות.

סה"כ רווח: 510 דולר

ברכות למרוויחים!

שורט במניית APOL רווח של 510 דולר