|

מסחר יומי במניית WMB  בחדר המסחר הניב רווח של 20 סנט למניה:

כניסה: 49.50
יציאה: 49.70
רווח: 140 דולר

*לפי 700 מניות

ברכות למרוויחים!

WMB בחדר המסחר