|

עסקת שורט במניית P נסגרה בנק' הכניסה:

כניסה: 15
יציאה: 15
רווח: 0

טרייד שורט במניית P