|

ריברסל לשורט במניית OLED
העסקה נסגרה בהפסד של 90 סנטים למניה

כניסה: 60.96
יציאה: 61.86
הפסד: 155 דולר
*לפי כמו של 170 מניות

OLED 5.8