|

שורט בתחילת היום במניית MCF

כניסה: 9.99
יציאה: 9.45
רווח: 550 דולר
*לפי כמות של 1000 מניות

MCF 22.7