|

עסקת שורט במניית HRB הניבה רווח מדהים של 180 סנט למניה.

כניסה: 22.97
יעד ראשון 47 סנט לפי 750 מניות
יעד שני 100 סנט לפי 350 מניות
יעד שלישי 180 סנט לפי 350 מניות
רווח: 1332 דולר.
HRB 31.8.16