|

עסקת שורט במניית GPS הניבה רווח של 62 סנט למניה.

 

כניסה: 26.83

יעד ראשון 25 סנט לפי 500 מניות

יעד שני 62 סנט לפי 200 מניות

רווח: 249 דולר

סוחרים בזמן אמת בחדר מסחר של מכללת אופק לימודי שוק ההון.

עסקת \במניית GPS גרף