|

עסקת שורט במניית DVN הניבה רווח של 150 סנט למניה:

 

כניסה: 41.25

יעד ראשון: 41-לפי 700 מניות

יעד שני: 39.75-לפי 300 מניות

רווח:625 דולר.

עסקה במניית DVN גרף