|

עסקת שורט במניית CRM הניבה רווח של 100 סנט למניה.

כניסה: 54.20
יעד ראשון 45 סנט לפי 300 מניות
יעד שני 100 סנט לפי 200 מניות
רווח: 335 דולרעסקת במניית CRM גרף