|

עסקת שורט במדד הגרמני DAX נסגרה בהפסד של 30 נקודות מדד.

כניסה: 10021
יציאה: 10051
הפסד: 150 אירו.

*לפי 5 חוזים
עסקת במדד הגרמני DAX גרף