|

עסקת שורט במדד הבריטי IBGB100 הניבה רווח של 23 נקודות מדד.

כניסה: 6303
יציאה: 6280
רווח: 115 פאונד

*לפי 5 חוזיםעסקת \ במדד הבריטי IBGB100 גרף