|

עסקת לונג במניית YNDX הניבה רווח של 30 סנט למניה.

 

כניסה: 13

יעד ראשון: 13.15 לפי 700 מניות

יעד שני: 13.30 לפי 300 מניות

רווח: 195 דולרעסקה במניית YNDX גרף