|

עסקת לונג במניית WLL נסדרה בהפסד של 15 סנט למניה.

כניסה: 11.60
יציאה: 11.45
הפסד: 105 דולר

*לפי 700 מניותעסקת במניית WLL גרף