|

עסקת לונג במניית WFC הניבה רווח של 20 סנט למניה.

כניסה: 50.51
יציאה: 50.71
רווח: 140 דולר

*לפי 700 מניות
WFC 25.5.16