|

עסקת לונג במניית URI הניבה רווח של 37 סנט למניה.

כניסה: 76.33
יציאה: 76.70
רווח: 130 דולר.

*לפי 350 מניות
URI 23.9.16