|

ריברסל מדהים ביום מסחר נוסף בהמשך למומנטום במניית TWLO
לא היינו צריכים עוד עסקאות

כניסה: 32.20
יעד1: 32.80
יעד2: 33.77
סגירה: 36.6

רווח: 896 דולר

TWLO 29.6