|

ריברסל בגרף דקה במניית TWLO

כניסה: 30.40
יעד1: 30.98
יעד2: 31.58
יעד3: 33.30
סגירה: 32.45
רווח: 1100 דולר

*לפי כמות של 930 מניות

TWLO 28.6