|

עסקת לונג בהנפקה TPIC

כניסה: 11.65
יעד ראשון: 13.04
סגירה: 13.60
רווח: 850 דולר
*לפי כמות של 500 מניות

TPIC 22.7