|

ניסיון לפריצה בתחילת היום במניית SBUX

כניסה: 57.51
יציאה: 57.35

הפסד:160 דולר
* לפי כמות של 1000 מניות

SBUX 14.7