|

עסקת לונג במניית RAX הניבה רווח של 3סנט למניה.

כניסה: 23.18
יציאה: 23.48
רווח: 210 דולר

*לפי 700 מניות
עסקת במניית RAX גרף