|

מניית PRU לפריצה בתחילת היום
כניסה:74.76
יעד1: 75.35
סגירה: 76
רווח: 530 דולר
*לפי כמות של 580 מניות

PRU 5.8