|

פריצה ללונג במניית PNC
כניסה: 85.51
יעד1: 85.81
יעד2: 86
סגירה: 86.35
רווח: 435 דולר
*לפי כמות של 900 מניות

PNC 5.8