|

עסקת ריברסל במניית PH בתחילת היום

כניסה: 118.75
יעד 1: 119.77
יעד 2: 120.45
חלק אחרון נסגר בכניסה

רווח: 250 דולר
*לפי כמות של 270 מניות

PH 4.8