|

עסקת ריברסל ללונג במניית PG

כניסה: 86.51
יציאה: 86.39

הפסד: 150 דולר
*לפי כמות של 1250 מניות

PG 14.7