|

מניית NUE בריברסל יפיפה שהניב רווחים לא רעים

כניסה: 49.53
יעד ראשון: 49.79
יעד שני: 50.18
סגירה: 50.98

רווח: 981 דולר

* לפי כמות של 1500 מניות

NUE 6.7