|

עסקת לונג במניית MU הניבה רווח של 16 סנט למניה.

 

כניסה: 17.85.

יעד ראשון 14 סנט לפי 700 מניות.

יעד שני 16 סנט לפי 300 מניות.

רווח: 146 דולר.

עסקת במניית MU גרף