|

עסקת לונג במניית MSI הניבה רווח של 235 סנט למניה.

כניסה: 67.15
יעד ראשון 100 סנט לפי 300 מניות
יעד שני 235 סנט לפי 200 מניות
רווח:770 דולר
MSI 6.5.16