|

עסקת לונג במניית LLY נסגר בהפסד של 40 סנט למניה.

כניסה: 71.56
יציאה: 71.16
הפסד: 120 דולר.

*לפי 300 מניות
עסקת במניית LLY גרף