|

עסקת ריברסל ללונג במניית KMX

כניסה: 57.51
יעד ראשון: 57.92
יעד שני וסגירה: 58.42
רווח: 837 דולר
*לפי כמות של 1250 מניות

KMX 21.7