|

עסקת לונג במניית HRL

כניסה: 35.52
יציאה: 35.84
רווח: 200 דולר

* לפי כמות של 625 מניות

HRL 27.6