|

ניסיון לריברסל ללונג במניית GT

כניסה: 27.21
יציאה: 27.21

*לפי כמות של 1500 מניות

GT 12.7