|

ריברסל ללונג בגרף דקה במניית GRMN

כניסה: 51.01
יעד ראשון: 51.49
יציאה: 50.99
רווח: 230 דולר
*לפי כמות של 1500 מניות

GRMN 27.7