|

עסקת לונג במניית EXPE, העסקה נכשלה

כניסה: 101.57
יציאה: 101.22
הפסד: 150 דולר

*לפי כמות של 430 מניות

EXPE 28.6